Eesti Nefroloogide Seltsi töökoosolek 29. novembril 2018 a. Paides, Kreisi trahteris

Koosoleku kava:

-          Neeruasendusravi incidence ja prevalence haigete kokkuvõte igas keskuses.

-          Hemodialüüsi haigete fistulite monitoorimine iga keskuses.

-          Arutelu.

-          Jooksvad küsimused 

GFR Kalkulaator

Seerum cr Ühik
Vanus Sugu
Rass

Dokumendid

Kroonilise neeruhaiguse ravijuhend
Hüponatreemia ravijuhend
KNH toitumisjuhend
KNH toitumisjuhend (vene k.)